Skip to main content

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Przedszkolne wierszyki: Wszechświat w poezji dziecięcej”

Zasady uczestnictwa

  1. Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (6-7 lat) lub szkolna zerówka z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz powiatu nowosądeckiego.
  2. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji jeden dowolnie wybrany wiersz z dowolnych zbiorów poetyckich, Internetu lub polecanego przez Bibliotekę wyboru poezji, o łącznym czasie nie przekraczającym 5 minut.
  3. Przystąpienie do konkursu należy zgłosić osobiście lub wysyłając formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa / klauzulą RODO.
  4. Jeżeli zgłaszającą do konkursu jest placówka przedszkolna, przesyła ona zapisane na formularzu zgłoszeniowym dwie osoby wyłonione drogą konkursową z placówki przedszkolnej lub szkolnej.
  5. Jeżeli do Konkursu zgłasza uczestników gminna biblioteka, przesyła ona zapisane na formularzu zgłoszeniowym dwie osoby wyłonione drogą konkursową z głównej biblioteki publicznej.
  6. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gesty, ruch, muzykę, elementy scenograficzne /jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu/.

Termin przesyłania kart zgłoszeniowych upływa 24 marca 2023 roku

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: dobór wiersza, opanowanie pamięciowe utworu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs odbędzie się: 3 kwietnia 2023 roku /poniedziałek/ o godz. 10.30

w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu /ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz/

  • Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki: biblioteka-starysacz.pl
  • Kontakt telefoniczny: 18 4460095 wew. 22

Patronat:

  • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
  • Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza.

Data

06 mar 2023 - 03 kwi 2023
Trwające

Więcej informacji

Więcej informacji..
Biblioteka Stary Sącz

Lokalizacja

Biblioteka Stary Sącz
ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz

Organizator

Biblioteka Stary Sącz
Telefon
184460095
Więcej informacji..

Comments are closed.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..