Skip to main content

Biblioteka dla każdego, i małego i większego.. – dotacja

Biblioteka dla każdego, i małego i większego.. – dotacja

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu rządowego Promocja czytelnictwa, na realizację projektu:

„Biblioteka dla każdego, i małego i większego”

  • kwota dotacji 8 000,00 zł

W ramach realizacji tego projektu od maja do października 2024 roku zostanie zorganizowanych 20 spotkań autorskich z polskimi pisarzami literatury dziecięcej i młodzieżowej wraz z ciekawą oprawą warsztatową i animacjami literacko-artystycznymi. Spotkania przeznaczone dla czytelników bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego.

Celem realizowanego projektu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, zainteresowanie młodych czytelników tematem świata literatury oraz przedstawienie uczestnikom pozytywnych wzorców jakimi są współcześni twórcy literaccy.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..