Skip to main content

Pytania i odpowiedzi

Informacje, pytania i odpowiedzi

Kto może zapisać się do biblioteki i jak to zrobić

Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z Biblioteki może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

 • Zapozna się z regulaminem dla czytelników,
 • Okaże dowód osobisty, lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej.
  (Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu)
 • Wypełni kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu,
  (za osoby niepełnoletnie poręcza jedno z rodziców bądź opiekun prawny)
 • Odbierze bezpłatną plastikową Kartę Czytelnika.

Czy książkę udostępnianą w czytelni można wypożyczyć do domu?

Książek udostępnianych w czytelni nie można wypożyczać do domu. Istnieje wyłącznie możliwość skorzystania z nich na miejscu.

Czy kolega/koleżanka może wypożyczyć coś na moje konto mając moją Kartę Czytelnika?

Karty Czytelnika nie wolno odstępować innym osobom.
W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu.

Co zrobić, kiedy nie mogę oddać książek w wyznaczonym terminie?

Można poprosić kogoś o zwrot (rodzina, znajomi) lub przesłać książki pocztą (przesyłką poleconą lub priorytetową).
Można skontaktować się telefonicznie lub mailem z Biblioteką w sprawie przedłużenia terminu wypożyczenia.
(Uwaga! Jeżeli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika przedłużenie nie jest możliwe).

Czy istnieje możliwość wypożyczenia książek z innych bibliotek?

W Informatorium lub Czytelni Książek Biblioteki Głównej można złożyć zamówienie na materiały znajdujące się w zbiorach innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Jak można zarezerwować książkę?

 • na miejscu w Bibliotece głównej lub Filii bibliotecznej,
 • poprzez Internet po zalogowaniu się do konta czytelnika,
 • telefonicznie lub drogą mailową, kontaktując się z Biblioteką główną lub jej Filiami.

Czy posiadamy w swoich zbiorach podręczniki szkolne?

Biblioteka nie posiada podręczników szkolnych.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..