Skip to main content

Biblioteka na to czeka..

Biblioteka na to czeka..

Kolejna edycja akcji realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu dzięki akcji „Biblioteka na to czeka 2021” realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej otrzymała bezpłatnie 30 publikacji historycznych.

Projekt ma za zadanie popularyzację czytelnictwa, wspieranie rozwoju bibliotek publicznych, akademickich i szkolnych w Polsce. Celem akcji jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnianie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej.

Nasze zbiory wzbogaciły się o następujące książki:

 • „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985
 • „Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich Katyńczyków
 • Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”
 • Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli katalog ludzkiej biedy
 • Dziennik 1981-1983. W. Kapczyński
 • Egzamin studenta i obywatela. Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 roku
 • Franciszka Skwierczyńskiego „tajna kronika” szczecińskiej „Solidarności”
 • Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów
 • Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm, czy kontynuacja?
 • Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki
 • Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem
 • My idziemy w zórz świtanie… Sylwetki oficerów Legionów Polskich poległych i zmarłych w walce o niepodległość w latach 1914–1916
 • Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950-1963
 • Nie tylko Rothesay. Oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii 1940–1943
 • Niebezpieczna wolność „Uczeń Polski” (1979-89) Fakty, wspomnienia, dokumenty
 • Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945-1956
 • O wolną wieś i wolną Polskę. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i niezależna działalność środowisk chłopskich w latach 1982-1989
 • Oficjalna prasa w PRL 1945-1989
 • Oni tu przyszli. Wspomnienia Marianny Piątek z domu Wojdan, świadka mordu w Lubieszowie na Polesiu, gdzie dwustu Polaków spalono żywcem
 • Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL
 • Outsider. Sprawa Wojciecha Bąka
 • Po stronie dobra. Księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim
 • Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989
 • Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci
 • Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946 T1
 • Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946 T2
 • Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem. Losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach „oczyszczania” pasa przygranicznego (1940–1944)
 • Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski ludowej w latach 1956-1989
 • Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 r. Ludzie – struktury – idee
 • Zaułek Corvina 1956

Zachęcamy do wypożyczania!

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..