Skip to main content

Darczyńcy

Darczyńcy

Z okazji otwarcia nowej siedziby Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu przy ulicy Adama Mickiewicza 33 otrzymaliśmy od:

 • Pani Agaty Kornhauser-Dudy – małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  – „Wielką Księgę Patriotyczną” wydaną dla uczczenia JUBILEUSZU 100-lecia ODZYSKANIA PRZEZ NASZĄ OJCZYZNĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU.
  Całkowity nakład tego dzieła to 1918 egzemplarzy, eksponatowi, który otrzymała Starosądecka Biblioteka nadano numer 36. Małżonka Prezydenta przekazała również obraz przedstawiający Pałac Prezydencki oraz kilkadziesiąt książek.
 • Pani Ewy Zielińskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu – Kronikę w celu dokumentowania wydarzeń bibliotecznych.

Książki przekazali również:

 • Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
 • dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • ks. dr Marcin Kokoszka – Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu
 • Anna Wiśniewska – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
 • dr Zenon Szewczyk – Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Powiatu Nowosądeckiego
 • dr Robert Ślusarek – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 • Dorota Rzepka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie
 • Joanna Ustarbowska – Dudka – Dyrektor  Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu
 • Witold Kaliński – Prezes Stowarzyszenia Amici Hungariae
 • Dyrektorzy Szkół z Miasta i Gminy Stary Sącz
 • Katarzyna Zielińska – aktorka pochodząca ze Starego Sącza
 • Grzegorz Faron – radny starosądecki
 • Anna Górz – starosądeczanka
 • Józef Koral – producent lodów z Nowego Sącza wsparł biblioteki w powiecie nowosądeckim przekazując 58 zestawów książek o powojennym podziemiu niepodległościowym. To efekt nawiązania przez tę firmę współpracy z Fundacją Kwartalnika „Wyklęci” z Krakowa.
 • Andrzej Długosz – dyrektor Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza przekazał Bibliotece część (1300 tytułów) swojej prywatnej kolekcji gromadzonej latami.
 • Marta Kozak – starosądeczanka

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..