Skip to main content

Dobra biblioteka. Jak „Infrastruktura bibliotek” zmienia (nie tylko) biblioteczny świat?

Dobra biblioteka. Jak „Infrastruktura bibliotek” zmienia (nie tylko) biblioteczny świat?

Osiem wspaniałych bibliotek w Polsce – o ich powstawaniu z wielką pasją opowiadają kierujący nimi dyrektorki i dyrektorzy, pracujące tam bibliotekarki, a także burmistrzowie i przedstawiciele samorządów dostrzegający w instytucjach kultury olbrzymią wartość dla społeczności lokalnych.

Niech te opowieści staną się inspiracją dla tych, którzy chcieliby skorzystać z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025”. Jego operatorem jest Instytut Książki. Zapraszamy do obejrzenia filmu i do współpracy.

Infrastruktura bibliotek:

To program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. NPRCz 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 180 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych.

Dobra inwestycja, także ta w obiekty biblioteczne, musi być adekwatna do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Winna ona opierać się na ścisłej współpracy między biblioteką a samorządem, być przemyślana, nawiązywać do tradycji i historii miejsca, a także mieć na uwadze krajobraz.

Korzystając z bogatego doświadczenia oraz praktycznej wiedzy dotychczasowych beneficjentów „Infrastruktury bibliotek” oraz odpowiadając na oczekiwania przyszłych wnioskodawców wyrażone w badaniu ankietowym, przygotowaliśmy materiał filmowy poświęcony inwestycjom w infrastrukturę bibliotek.

Oddaliśmy głos dyrektorkom, kierowniczkom i dyrektorom bibliotek, specjalistkom i specjalistom, ale także przedstawicielom samorządów.

Głosem beneficjentek i beneficjentów, ich organizatorów i wykonawców pragniemy zainspirować do działania, pokazać dobre praktyki i rolę współpracy biblioteki z lokalnymi władzami, wskazać rozwiązania przynoszące nie tylko dodatkowe punkty w procesie oceny, ale przede wszystkim realne korzyści dla inwestora-biblioteki.

Chcemy także odpowiedzieć na pytania, dla kogo i po co inwestujemy w bibliotekę, a przede wszystkim: jaką społeczną przemianę ta inwestycja może wyzwolić, co umożliwia, jakie daje szanse?

Materiał powstał w ośmiu lokalizacjach:

  • w zabytkowym obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej;
  • w nowoczesnych wnętrzach Mediateki Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki;
  • w wielofunkcyjnych przestrzeniach Biblioteki Publicznej w Piasecznie;
  • we wpasowanej w lokalny krajobraz filii bibliotecznej w Przysietnicy (Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu);
  • w bogatych w historię pomieszczeniach Biblioteki Biecz;
  • w przygotowującej się do przebudowy w Mediatekę Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu;
  • w skrojonej na miarę lokalnych potrzeb filii bibliotecznej w Górze (Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo);
  • w osadzonej w lokalnej historii Kamienicy Kultury w Jarocinie (filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin).

Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” to część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. To także kontynuacja oraz rozwinięcie działań z lat ubiegłych – Priorytetu 2 NPRCz „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” oraz Priorytetu PW Kultura+ „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

W obecnej edycji w ramach dofinansowania (od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł) można otrzymać środki na budowę, przebudowę, modernizację, rekonstrukcję i adaptację obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Instytut Książki jako Operator Priorytetu zachęca do zapoznania się z zasadami udzielania dofinansowania, dostępnymi w materiałach pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021%E2%80%932025,82.html

Projekt zrealizowano w ramach zadania Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2. w ramach NPRCz 2.0.

Projekt sfinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Źródło: Instytut Książki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..