Skip to main content

Gala Patriotów 2022

Gala Patriotów 2022

W związku ze Świętem Niepodległości Polski i zbliżającą się 60. rocznicą ustanowienia tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata koordynatorki projektu „Był sobie sztetl…” reprezentujące starosądeckie instytucje: Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zainaugurowały Galę Patriotów 2022 – Sprawiedliwych Czasów Pokoju – pielęgnując wzory godne zachowań i honorując tych, którzy wpisują się w poczet przyjaciół – sojuszników projektów edukacyjno – wychowawczych.

Pomysłodawcą inicjatywy uhonorowania tytułem „Sprawiedliwi Czasów Pokoju” jest prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki pełniący honorowy patronat nad projektem „Był sobie sztetl…”: naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego, wnuk sądeczanki, nauczycielki języka polskiego Anny Sokołowskiej – Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, więźniarki Ravensbrück, zamordowanej w nazistowskim obozie zagłady.

II edycja Gali Patriotów 2022 – Sprawiedliwych Czasów Pokoju – stanowiła kontynuację Gali Patriotów XXI wieku zainaugurowanej w 2017 roku – zapowiadającej stulecie Niepodległości.

Decyzją Kapituły:

W kategorii „Dialog” uhonorowano:

 • Dorotę Stolarską – przewodniczącą Rady Rodziców SP1 minionej kadencji,
 • Annę i Grzegorza Baranów – właścicieli firmy „Biurowiec”,
 • Katarzynę Karlak – dyrektor Szkoły Języka Angielskiego,
 • Grażynę Leśniak – kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
 • Marcina Sułkowskiego – zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

W kategorii „Odpowiedzialność” wyróżniono:

 • Martę Konieczną – mamę uczennicy SP1,
 • Jacka Lelka – burmistrza Starego Sącza, doradcę Prezydenta RP – przedstawiciela Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Grupę nagrodzonych w kategorii „Zaangażowanie społeczne” reprezentują:

 • Dorota Fryźlewicz – Buchman – adwokat, mama absolwenta SP1,
 • Monika Ptak – mama uczennicy SP1,
 • Dariusz Ptak – przewodniczący Rady Rodziców SP1 minionej kadencji,
 • Joanna Orłowska – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, mama absolwentki SP1,
 • Elżbieta Zaremba – inspektor Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, mama absolwenta SP1,
 • Waldemar Żak – Prezes Rady Fundatorów Fundacji FYLION, rodzic absolwentek SP1,
 • Marian Nowak – emerytowany konserwator SP1.

W kategorii „Wolność” uhonorowano:

 • Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 • Annę Huryn – Grygiel – przewodniczącą Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” z siedzibą w Krakowie,
 • Angelikę Trejbalovą – nauczycielkę języka angielskiego w katolickiej Szkole św. Augustyna w Pradze,
 • dr. Łukasza Połomskiego – historyka reprezentującego „Sądecki Sztetl” – stowarzyszenie wyróżnione Nagrodą POLIN 2022 przyznawaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów,
 • Artura Franczaka – historyka reprezentującego „Sądecki Sztetl”.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli:

 • Kazimierz Gizicki – zastępca Burmistrza Starego Sącza – reprezentujący laureata gali – Burmistrza Jacka Lelka,
 • dr Marcin Chorązki – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – reprezentujący Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 • Danuta Hejmej – emerytowana nauczycielka SP1 i SP2, pedagog wyróżniona prestiżową odznaką Zasłużona dla Ziemi Sądeckiej, laureatka I edycji Gali Patriotów 2017,
 • Beata Kurzeja – prawnik, laureatka I edycji Gali Patriotów 2017.

Gala Patriotów stanowiła także okazję do uhonorowania gościa uroczystości Orderem Przyjaciela Szkoły. Decyzją Kapituły oraz młodzieży do grona osób wyróżnionych orderem w roku szkolnym 2022/2023 dołączył ks. Dominik Furgał. Muzyczną dedykację dla laureata stanowił utwór w wykonaniu utalentowanego perkusisty Leszka Zagórowskiego – ucznia klasy IV a – zwycięzcy Szkolnych Prezentacji Artystycznych.

W organizacji uroczystości – zaplanowanej przez koordynatorki projektu „Był sobie sztetl…” – współuczestniczyli: Elwira Jawor – przewodnicząca Rady Rodziców SP1 oraz uczniowie klasy VIII d – autorzy patriotycznych prezentacji: Anna Cygan, Tomasz Izworski, Miłosz Jasiurkowski, Mariusz Skoczeń, Jakub Wardęga, a także pracownicy starosądeckiej biblioteki: Marta Sowa – kierownik ds. filii bibliotecznych i Rafał Kubik – informatyk.
Rolę gospodarzy gali – konferansjerów pełnili: Elżbieta Bodziony – dyrektor SP1, Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor starosądeckiej biblioteki, Marzena Hyclak – mama ucznia SP1 oraz Lena Wideł, Dawid Hyclak, Tomasz Izworski – uczniowie klasy VIII d. Scenariusz uroczystości oraz laudacje honorujące laureatów gali napisała Jadwiga Postawa reprezentująca Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ.

W wydarzeniu uczestniczyli: wicedyrektor SP1 Barbara Dyrek, Małgorzata Król – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców SP1, młodzież – uczniowie klas: V a, VI a, VI b, VII b, VIII a, VIII d, VIII f wraz z wychowawcami, nauczyciele oraz delegacja rodziców uczniów.

Gala Patriotów XXI wieku – Sprawiedliwych Czasów Pokoju – promowała autorski program edukacyjny „Był sobie sztetl…”, który koordynują organizatorki I i II Starosądeckiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych i Ofiarach Holocaustu: „Nie wszystkie światła gasną” i „Ten jest z ojczyzny mojej”: Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Jadwiga Postawa – autorka projektu „Był sobie sztetl…”.

Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..