Skip to main content

Gminny Dzień Seniora w Starym Sączu

Gminny Dzień Seniora w Starym Sączu

Gminny Dzień Seniora w Starym Sączu pod hasłem „Kapitał społeczny seniorów – szansą rozwoju społecznego” świętowało 110 seniorów członków Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi organizatora imprezy oraz seniorów z terenu Gminy reprezentujących organizacje społeczne działający z seniorami i na rzecz seniorów ze: Stowarzyszenia wsi Barcice i Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Górali Popradzkich i Koła Gospodyń Wiejskich z Przysietnicy, Stowarzyszenia „Szafirki z Gołkowic”, Koła Gospodyń Wiejskich „Pozytywnie zakręcone z Moszczenicy Wyżnej i Popowic”, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To świętowanie było również okazją do podziękowania zaproszonym Gościom, uczestnikom spotkania, którzy wspierają działalność seniorów tworząc warunki do ich godnego życia i których w imieniu organizatora powitała Helena Piętka Prezes Zarządu Stowarzyszenia : Pani Marcie Mordarskiej Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Panu Jackowi Lelkowi Burmistrzowi Starego Sącza, Panu Andrzejowi Stawiarskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Pani Monice Jackowicz-Nowak Dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu za wielki wkład rzeczowy i osobowy, wszystkich pracowników placówek, w działania na rzecz środowiska seniorów. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Pan Franciszek Tudaj Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i Pani Mariola Pękala-Piekarska Prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury. Szczególne podziękowania skierowane zostały do sponsorów: Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, Nadleśnictwa Państwowego i Firmy „BATIM”.

Spotkanie miało ponadto charakter nawiązania dialogu społecznego podmiotów tworzących politykę społeczną, bo jak podkreśliła Helena Piętka w swoim wystąpieniu, ten proces wymaga synergii działań podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych, którym należy stworzyć warunki do angażowania się w życie lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi jest realizatorem zadania publicznego pn.”Aktywny senior” współfinansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach którego zorganizowane zostało spotkanie. W ramach tego zadania zorganizowany został również wyjazd integracyjno-pielgrzymkowy do Wadowic oraz utworzona została sieć wsparcia społecznego, którą tworzą aktywni przedstawiciele organizacji działających z seniorami i na rzecz seniorów i którzy dzielić się będą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz zdobywać wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Siedzibą sieci jest Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu i przystępować do niej mogą wszystkie organizacje społeczne.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..