Skip to main content

„Gość oczekiwany” w starosądeckiej bibliotece

„Gość oczekiwany” w starosądeckiej bibliotece

Adwentowy czas oczekiwania stał się nową inspiracją dla Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi w Starym Sączu. Jego członkowie pokazali swój talent aktorski w wystawionej sztuce „Gość oczekiwany”, czyli jak szewc z młynarzem Pana Jezusa gościli wg opowiadania Zofii Kossak-Szczuckiej. Jak podkreśliła na wstępie Helena Piętka – Prezes Zarządu, wspólne przeżywanie świąt i rocznic oraz kultywowanie tradycji lokalnych, które tworzą więzi społeczne to główny cel działalności Stowarzyszenia. Spotkanie było zarazem podsumowaniem rocznej działalności angażującej seniorów w życie lokalnej społeczności w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie 2-letniego (2023-2024) zadania publicznego pn. „Aktywny senior” współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym współfinansowanego przez Burmistrza Starego Sącza. Rezultatem działań jest między innymi, utworzenie punktu sieci wsparcia społecznego dla podmiotów działających z seniorami i na rzecz seniorów z siedzibą w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, która jest naszym partnerem w realizacji wielu zadań. Charakter tego spotkania to kolejny dowód, że seniorzy nie chcą być tylko biernymi, ale pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego, angażując własne doświadczenie, wiedzę i czas wolny w działania na rzecz dobra wspólnego.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza, licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi oraz seniorzy ze Stowarzyszenia „Szafirki” z Gołkowic, Stowarzyszenia Górali Popradzkich z Przysietnicy, Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic, Koła Gospodyń Wiejskich z Popowic i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ze Starego Sącza.

Helena Piętka

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..