Skip to main content

Historia Mostek – promocja książki Janiny Bawełkiewicz

Historia Mostek – promocja książki Janiny Bawełkiewicz

Publikacja przedstawia usystematyzowane dzieje wsi Mostki, sołectwa gminy Stary Sącz od początków osadnictwa na tym terenie aż po czasy współczesne. Popularyzuje historię wioski poprzez prezentację ciekawych postaci i opisanie wybranych dziedzin życia. Niewątpliwym atutem książki jest bardzo bogaty materiał zdjęciowy, wiele z informacji i zdjęć jest publikowanych po raz pierwszy, do tej pory były dostępne jedynie w prywatnych zbiorach.

„Historia Mostek” została zaprezentowana w starosądeckiej bibliotece w dniu 17.02.2023 r. podczas spotkania Janiny Bawełkiewicz z czytelnikami, pasjonatami lokalnej historii. Rozmowę z autorką książki prowadził Piotr Dyrek, Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Janina Bawełkiewicz
Jest z wykształcenia historykiem i nauczycielem, pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Mostki Razem oraz sołtysa wsi Mostki.

Książka „Historia Mostek” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Mostki Razem. Zadanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie monografii sołectwa Mostki” zrealizowano w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – zachowanie tożsamości regionalnej i lokalnych tradycji obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu”.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..