Skip to main content

Konkurs: Jan Paweł II w Starym Sączu

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Przedszkolne wierszyki”
Jan Paweł II w Starym Sączu

Konkurs organizowany w związku z 25. rocznicą pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu

Patronat:

 • Starosta Nowosądecki
 • Burmistrz Starego Sącza

Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II w 25. rocznicę pobytu na ziemi sądeckiej.
 2. Uwrażliwienie młodego odbiorcy na postać Ojca Świętego poprzez poezję religijną.
 3. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 4. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa:

 1. Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5 -7 lat) z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji jeden wybrany wiersz ze zbiorów poetyckich, o łącznym czasie nieprzekraczającym 5 minut.
 3. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje poprzez eliminacje przedszkolne i biblioteczne. Przedszkole, biblioteka typują dwuosobową reprezentację z każdej grupy wiekowej.
 4. Zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia, klauzula RODO) należy przesłać na email: dzieci@biblioteka-starysacz.pl lub dostarczyć osobiście do Biblioteki w Starym Sączu.
 5. Podczas recytacji każdy uczestnik ma prawo zastosować elementy gry aktorskiej, jeżeli służą twórczej interpretacji tekstu.
 6. Termin przesyłania kart zgłoszeniowych upływa 30 kwietnia 2024 roku


Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się: 8 maja 2024 /środa/ o godz. 10.30
w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33.

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: dobór wiersza, interpretacja utworu, oraz ogólny wyraz artystyczny.
Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Powiatowy Konkurs Recytatorski odbędzie się: 17 maja 2024 roku /piątek/ o godz. 10.30
w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33.

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej: biblioteka-starysacz.pl

KONTAKT: tel.: 18 446 00 95 wew. 22

Pliki do pobrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..