Skip to main content

Konkurs krasomówczy – informacje

Konkurs krasomówczy – informacje

Szanowni Państwo – opiekunowie i uczestnicy konkursu,

Przypominamy, iż w bieżącym roku lokalne eliminacje konkursu krasomówczego – zgodnie z regulaminem – zaplanowano w formie online.

Przystąpienie do konkursu należy zgłosić poprzez przesłanie wygenerowanego linka z nagranym materiałem wideo max. 4 GB (obraz i dźwięk), za pośrednictwem strony internetowej: www.wetransfer.com na adres: biblioteka.starysacz@gmail.com

Nagrania przesyłać można od dnia 17 stycznia do 2 lutego 2021 (do godz. 12.00).

Materiał wideo powinien być w rozdzielczości min. 1280×720, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov.

W przypadku wątpliwości – pytania techniczne kierować należy na podany powyżej adres biblioteki.

Nagrania udostępnione będą wyłącznie organizatorom eliminacji oraz jury konkursu.

Jury konkursu stanowią:

  • dr Agnieszka Kania – wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • mgr Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
  • mgr Marta Rzemińska – nauczycielka historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku, pedagog wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
  • mgr Artur Franczak – historyk, pracownik Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, koordynator ogólnopolskich projektów edukacyjnych popularyzujących historię Holocaustu.

Nazwiska zwycięzców podane zostaną do dnia 4 lutego 2021 roku.

Organizatorzy eliminacji:

  • Monika Jackowicz – Nowak
  • Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..