Skip to main content

Konkurs! Moja ilustracja do książki..

Moja ilustracja do książki: „Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”

Powiatowy Konkurs Plastyczny

Moja ilustracja do książki:

„Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”

Pod patronatem:

 • Starosty Nowosądeckiego – Marka Kwiatkowskiego
 • Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka

Regulamin:

I. Organizator:

Powiat Nowosądecki – Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

II. Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci,
 • propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowej i przyjemnej formy spędzania wolnego czasu,
 • popularyzacja atrakcji turystycznych Powiatu Nowosądeckiego,
 • promocja marki SĄDECKIE,
 • umieszczenie najpiękniejszych prac jako ilustracji do książki dla dzieci, opisującej atrakcje turystyczne Powiatu Nowosądeckiego wskazanych w załączniku nr 1 Regulaminu,
 • promocja talentów dziecięcych z terenu Powiatu Nowosądeckiego

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z klas I – VI z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  • Bohaterowie książki,
  • Atrakcje turystyczne Sądecczyzny.
 3. Uczestnicy wykonują ilustrację do książki według własnego pomysłu do jednej ze wskazanych kategorii:
  • Bohaterowie książki:
   Pies Lukier rasy cocker spaniel, to pies mądry dobrze ułożony, elegancik, poważny, zawsze czyściutki. Mieszkał od szczeniaka w domu z rodziną, zawsze szczęśliwy, najedzony ale troszkę bojaźliwy.
   Pies Traper rasy border collie, to piesek samotnik, włóczęga, zabiedzony. Jego futro było brudne, potargane a oczy smutne z iskierką psotnika. Odważny, przyjacielski i rządny przygód.
  • Atrakcje turystyczne Sądecczyzny (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę. Praca powinna być wykonana kredką pastelową, w formacie A4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną na odwrocie pracy (tytuł pracy, kategoria konkursu w przypadku atrakcji – nazwa atrakcji turystycznej, imię i nazwisko uczestnika, wiek, placówka zgłaszająca).

IV. Terminy i nagrody

 1. Opatrzone metryczką prace powinny być złożone do 20 czerwca 2021 roku w siedzibie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha, ul. Mickiewicza 33, Stary Sącz.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, zgód i odesłanie ich wraz z poprawnie i czytelnie opisanymi pracami.
 3. Oceny i wyboru prac dokona Jury do dnia 30.06.2021 r.
 4. Oceniając prace Jury weźmie pod uwagę pomysł wykonania pracy, stopień trudności i estetykę pracy.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, książkami oraz nagrodami rzeczowymi. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac do publikacji.
 7. O wynikach konkursu oraz terminie otwarcia wystawy pokonkursowej, wręczenia dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

V. Uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Plastycznym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Komisja Jurorska zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.

Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej: biblioteka-starysacz.pl, www.nowosadecki.pl oraz na profilach społecznościowych organizatorów.

Kontakt telefoniczny: 18 446 00 95 wew. 25


Pliki do probrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..