Skip to main content

Konkurs na hasło i plakat promujący Bibliotekę!

Konkurs na hasło i plakat promujący Bibliotekę!

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu i hasła promującego Bibliotekę w Przysietnicy, który zachęci dzieci i młodzież do korzystania z zasobów Biblioteki.

I. Organizatorzy:

Biblioteka Publiczna w Przysietnicy.

II. Cele konkursu:

 • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
 • promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

III. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym: klasy IV-VIII z terenu Przysietnicy.
 • prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu
 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i
 • nazwisko autora oraz wiek.
 • prace zostaną oceniane w dwóch technikach: praca plastyczna oraz grafika komputerowa
 • prac nie należy zwijać w rulon czy też składać.
 • prace nie podlegają zwrotowi.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, klauzulą informacyjną, uzupełnić dane i wyrazić zgodę na udział w konkursie (dokumenty dostępne w załącznikach)

IV. Technika wykonania i forma prac:

 • przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A4 lub A3
 • plakat powinien zawierać:
 • do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
 • praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, dopuszcza się również grafikę komputerową.
 • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

V. Termin oddawania prac:

Prace należy oddawać w terminie 18 stycznia – 5 lutego 2021 r. do Biblioteki.

VI. Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.

VII. Nagrody:

Zostaną przyznane trzy nagrody główne. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu.

 • dostarczone na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 lutego 2021 r.
 • wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej PiMGBP Stary Sącz oraz Facebooku.
 • Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 • wszystkie dostarczone prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Bibliotece.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dostępna jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, w zakładce Polityka Bezpieczeństwa

Pliki do pobrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..