Skip to main content

Książkowe degustacje – biblioteki atrakcje

„Książkowe degustacje – biblioteki atrakcje”

Zadanie w kwocie: 14 000,00 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki, realizowanego przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu, w okresie od 01-04-2022 do 30-11-2022.

W ramach projektu odbędzie się 30 spotkań literacko-ilustratorskich dla dzieci i młodzieży oraz osób 60+, w 30 bibliotekach publicznych na terenie powiatu nowosądeckiego.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..