Skip to main content

Młodzież w projekcie Muzeum Auschwitz

Młodzież w projekcie Muzeum Auschwitz

Jesienią 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zainicjowano II edycję projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz” skierowanego do uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, wychowawców i edukatorów.

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczpospolitej osadzonych w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz, która skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu okupacji i niewoli.

W edukacyjnej prelekcji – zorganizowanej online w dniach 9 i 16 listopada 2021 roku w gmachu Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – uczestniczyli uczniowie klas: VII a, VII d, VII f, VIII c. Projekt obejmował: prezentację Miejsc Pamięci w panoramach oraz zajęcia warsztatowe „Obywatele polscy w KL Auschwitz” dedykowane pamięci więźniów nazistowskiego obozu zagłady: Zofii Łyś, Rutce Laskier, Bogdanowi Bartnikowskiemu, Czesławowi Kempistemu, Edwardowi Paczkowskiemu, Marianowi Turskiemu.

Inicjatywę – zaproponowaną w ramach realizacji zadań autorskiego projektu edukacyjno – wychowawczego „Był sobie sztetl…” popularyzującego wśród młodzieży czasy II wojny światowej – zaplanowały: Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Jadwiga Postawa – nauczycielka reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.
Program, w którym uczestniczyli uczniowie starosądeckiej SP1, sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..