Skip to main content

Młodzież w spotkaniach ze świadkami historii

Młodzież w spotkaniach ze świadkami historii

„Żebym zdążył to opowiedzieć” to projekt Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Jego bohaterami są byli więźniowie Auschwitz, którzy o swoich wojennych doświadczeniach opowiadają młodym ludziom.

Możliwość spotkania i rozmowy z ostatnimi świadkami tragicznej historii Auschwitz to dla nich szczególnie ważne doświadczenie. Do udziału w spotkaniach udało nam się zaprosić osoby, które jako dzieci zostały przez Niemców deportowane z Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Odbywają się one w szczególnej atmosferze. Planując spotkania, nie myśleliśmy o tym, że wybuchnie wojna w Ukrainie. Ta wojna nadała dodatkowego specyficznego kontekstu tym spotkaniom, ponieważ więźniowie Auschwitz odnajdują w tych, którzy uciekają z Ukrainy, okruchy swojego losu – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH.

Do udziału w niecodziennym spotkaniu ze świadkiem historii w dniu 31 maja 2022 roku zaproszeni zostali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz czytelnicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – uczestniczący w realizacji zadań autorskiego projektu edukacyjno – wychowawczego „Był sobie sztetl…” popularyzującego historię II wojny światowej. Gościem młodzieży w oświęcimskim Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz była Pani dr Janina Iwańska – farmaceutka, warszawianka, więźniarka KL Auschwitz – Birkenau, Ravensbruck oraz Neustadt – Glewe, która w czasie okupacji hitlerowskiej przeżyła słynną rzeź na warszawskiej Woli, przywieziona 12 sierpnia 1944 roku – po wybuchu powstania warszawskiego – w wieku 12 lat z Warszawy do obozu zagłady.

Gościem młodzieży zgłębiającej historię II wojny światowej i Holocaustu była także Pani Bronisława Horowitz-Karakulska – „Niusia”, krakowianka, świadek historii, „Dziecko Holocaustu”, więźniarka getta, obozów w Płaszowie, Auschwitz i Brünnlitz, uczestnicząca w produkcji „Listy Schindlera”, konsultantka historyczna amerykańskiego reżysera Stevena Spielberga – twórcy wyróżnionego Oskarami filmu „Lista Schindlera” honorującego pamięć o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, ocalona z Zagłady przez tytułowego bohatera, siostra mieszkającego w Nowym Jorku artysty, światowej sławy grafika komputerowego Ryszarda Horowitza, jednego z najmłodszych więźniów KL Auschwitz – Birkenau, bohatera filmu „Polański, Horowitz. Hometown”. Spotkanie z Panią „Niusią”, pełniącą honorowy patronat nad autorskim projektem edukacyjno-wychowawczym „Był sobie sztetl…”, zaplanowano w zielonej przestrzeni krakowskiego parku oraz w mieszkaniu Państwa Niusi i Tadeusza Karakulskich.

W edukacyjnych inicjatywach ze świadkami historii uczestniczyło 46 delegatów klas: 6 b, 7 d, 7 f, 8 c, 8 d, absolwenci SP1, przedstawiciele „Sądeckiego Sztetla” oraz opiekunowie młodzieży: pani Renata Jasińska – Nowacka – nauczycielka SP1, pracownicy starosądeckiej biblioteki miejskiej – pani Jolanta Chruślicka i pani Cecylia Tudaj, rodzice młodzieży – pani Beata Bernacka i pani Beata Kurzeja, a także koordynatorzy projektu „Był sobie sztetl…”: pani Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz pani Jadwiga Postawa – nauczycielka starosądeckiej SP1, autorka projektu.

Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..