Skip to main content

Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – Biesiada u Korczyńskich

W sobotę 9 września 2023 r. w ogrodzie Starosądeckiej Biblioteki zaproszeni goście mieli okazję spotkać się między innymi z rodzinami Korczyńskich i Bohatyrowiczów, wysłuchać rozmów o Polsce, ale też codziennych pogawędek „przy polskim stole”, odkryć na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy oraz przypomnieć ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci.

To wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, w którą włączyła się Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, zapraszając do wspólnego czytania mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Stary Sącz, władze samorządowe, radnych powiatowych i miejskich, dyrektorów oraz przedstawicieli kół i stowarzyszeń.

W postać Elizy Orzeszkowej wcieliła się Danuta Sułkowska – pisarka, publicystka, krytyk literacki.

Wybrane fragmenty powieści czytali:

 • Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
 • Zofia Nika – radna powiatu nowosądeckiego
 • Kazimierz Gizicki -Zastępca Burmistrza Starego Sącza
 • Bożena Mynarek – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Sławomir Szczepaniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu
 • Piotr Dyrek – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w Starym Sączu
 • Ryszard Niejadlik – Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
 • Wojciech Lasek – przyjaciel Biblioteki
 • Julia Dziedzic – radna Rady Miejskiej
 • Henryk Musiał – przyjaciel Biblioteki
 • Janina Bawełkiewicz – sołtys wsi Mostki
 • Zofia Golonka – radna Rady Miejskiej
 • Helena Piętka – Prezes Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi
 • Urszula Sznajder – Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo
 • Zofia Wygoda – Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi
 • Daniel Śmierciak – sekretarz Gminy Stary Sącz
 • Zofia Wcisło – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo
 • Lucyna Dybiec – Dyrektor Internatu Międzyszkolnego
 • Wiesława Kantor – Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic
 • Barbara Porębska – Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół
 • Franciszek Tudaj – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Nad Niemnem

To najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.
„Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..