Skip to main content

Niepoliczalne obłoki piękna…

Niepoliczalne obłoki piękna.
Spotkanie z poezją Marka Basiagi w ramach Światowego Dnia Poezji

W tym roku, 14 stycznia odszedł od nas znany sądecki poeta Marek Basiaga.

W Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu w dniu 23.03.2023 r. odbył się wieczór z poezją Marka Basiagi. Poetę wspominali oraz czytali jego wybrane wiersze: Danuta Sułkowska, Barbara Paluchowa, Joanna Babiarz, Stanisława Widomska, Janusz Jedynak, Janusz Szot, Paweł Szeliga. Odczytane zostały również wspomnienia nieobecnych na spotkaniu twórców: Wandy Łomnickiej-Dulak i Wojciecha Kudyby.

Marek Basiaga (1952-2023)
Urodził się w Nowym Sączu; poeta, prozaik, krytyk literacki, filmoznawca. Ukończył studia filmoznawcze na Uniwersytecie Łódzkim i tam pracował jako historyk filmu. Z tego czasu pochodzą jego prace naukowe, które drukował w takich książkach zbiorowych, jak: „Szkice o filmie polskim” (1985), „Film polski. Twórcy i mity” (1987), „Od fantastyki do komiksu” (1993), publikował też w miesięczniku „Kino”. Ukończył również bibliotekoznawstwo i podyplomowe studium pedagogiczne. Uprawiał tez dziennikarstwo, był redaktorem kwartalnika „Almanach Sądecki”.

Jako poeta debiutował w 1974 r. w „Życiu Literackim”. Wiersze i prozę publikował m.in. w czasopismach: „Literatura”, „Tygodnik Kulturalny”, „Nowy Wyraz”, „Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Vademecum”, „Magazyn Kulturalny”, „Regiony”, „W drodze”, „Almanach Sądecki”, „Fakty”, „Topos”, „Tytuł”, „Fraza”, „Przegląd Artystyczno-Literacki” oraz w wielu wydawnictwach zbiorowych. Laureat pierwszej nagrody w konkursie 40-lecia kinematografii polskiej na pracę analityczno-krytyczną, która ukazała się w „Kinie” w 1986 r.

Opublikował następujące tomiki wierszy i arkusze poetyckie: „Dysonans” (1979), „Bez powrotu” (1980), „Sentymentalnie banalne” (1988), „Ulice. Pod powieka czternastolatka” (1992), „Mówić: motyl”. Arkusz poetycki (1993), „Ogrody ciszy” (1993), „Kto stoi w bursztynie” (1995), „Dwie drogi” (1996), „Gwiazdy pustej kieszeni. Z wierszy rozproszonych”. Arkusz poetycki (1997), „Na przekór planecie” (1997), „Tunel na końcu światła” (1998), „Mityki przez wieki”(2003), „Requiem słowa” (2017). Współzałożyciel i prezes Klubu Literackiego „Sądecczyzna”. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..