Skip to main content

Oficjalne otwarcie nowego budynku biblioteki w Przysietnicy

Oficjalne otwarcie nowego budynku biblioteki w Przysietnicy.

W piątek 11 czerwca 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku biblioteki w Przysietnicy, filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

W spotkaniu wzięli udział m.in.:

 • Antoni Duda – poseł na Sejm RP VIII kadencji z małżonką,
 • Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego,
 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki,
 • Krzysztof Koehler – wicedyrektor Instytutu Książki,
 • Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
 • Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
 • Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza,
 • Kazimierz Gizicki – zastępca Burmistrza Starego Sącza,
 • Andrzej Stawiarski – przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu,
 • radni Rady Miejskiej,
 • Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
 • Maria Sosin – długoletnia dyrektor starosądeckiej biblioteki, architekci i przedstawiciele wykonawców.

Filia w Przysietnicy

To czwarta w gminie biblioteka, która otrzymała finansowe wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na zadanie: „Budowa Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu filii w Przysietnicy wraz z infrastrukturą techniczną” (wcześniej były filie w Barcicach, Gołkowicach i budynek Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu).

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 1 787 061 zł, całość wraz z wyposażeniem kosztowała około 3,6 mln zł.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Wolakowi z Nowego Sącza oraz Zespołowi „Bystro Kicora” z Przysietnicy za oprawę muzyczną wydarzenia, dziękujemy również Paniom ze Stowarzyszenia Górali Popradzkich za przygotowanie poczęstunku.

fot. Rafał Kubik

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..