Skip to main content

Patron Szkoły Podstawowej nr 1 – ks. prof. Józef Tischner – prywatnie..

Patron Szkoły Podstawowej nr 1 – ks. prof. Józef Tischner – prywatnie..

Pod takim hasłem w dniu 16 marca 2021 roku odbyła się prelekcja dla uczniów starosądeckiej jedynki.

Gościem honorowym spotkania był naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan dr hab. Łukasz Tischner, historyk literatury, publicysta, tłumacz, krytyk jazzowy, absolwent filologii polskiej UJ, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku, autor książek poświęconych twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, reprezentant Rodziny Tischnerów zasiadający w Radzie Programowej Dni Tischnerowskich, przedstawiciel Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

Za zgodą Gościa spotkania Łukasza Tischnera i koordynatora projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” Jadwigi Postawy, udostępniamy nagranie Czytelnikom.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..