Skip to main content

Patroni roku 2024

Patroni roku 2024

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał patronów roku 2024. Uhonorował między innymi Marka Hłaskę i Melchiora Wańkowicza.

Senat ustanowił rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza.

 • 10 stycznia – 132. rocznica urodzin Melchiora Wańkowicza
 • 14 stycznia – 90. rocznica urodzin Marka Hłaski
 • 14 czerwca – 55. rocznica śmierci Marka Hłaski
 • 30 czerwca – 113. rocznica urodzin Czesława Miłosza
 • 24 lipca – 55. rocznica śmierci Witolda Gombrowicza
 • 4 sierpnia – 120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
 • 14 sierpnia – 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
 • 10 września – 50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza


Rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza

Hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w polską i światową literaturę. W 2024 roku W dwudziestą będzie obchodzona 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza. W uchwale podkreślono, że „jako pisarz i myśliciel stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. Jego twórczość zakorzeniona w najwspanialszych wieloetnicznych tradycjach polskiej kultury reprezentuje zarazem dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, narodów, których udziałem było doświadczyć i zmagać się ze skutkami nazizmu i komunizmu. Zarazem w swojej twórczości Miłosz przekracza granice kultur, gatunków i języków: był znawcą i tłumaczem Biblii, poezji polskiej, europejskiej i amerykańskiej, a nawet dzieł Dalekiego Wschodu. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. na emigracji tom esejów „Zniewolony umysł”, który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie jedną z najważniejszych książek XX w”.

Rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza

„Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału” – tak zapisano w uzasadnieniu uchwały. W 2024 roku przypada 120. rocznica urodzin pisarza.

Rok 2024 Rokiem Marka Hłaski

W 2024 roku przypada dziewięćdziesiąta rocznica jego urodzin. Ten wybitny prozaik i autor scenariuszy filmowych został doceniony za „uniwersalny wymiar twórczości”. W uchwale podkreślono jego „wiarygodne ujęcie rzeczywistości i potoczny język zjednały mu rzesze czytelników” oraz podano, że „był pisarzem, który potrafił nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną. Dzięki temu Jego twórczość ma wymowę uniwersalną. Swą bezkompromisowością, także wobec komunistycznej rzeczywistości, przyciągał do siebie pokolenia młodych ludzi z różnych zakątków świata”. Przypomniano o debiucie opowiadań „Baza Sokołowska” i „Pierwszy krok w chmurach”. Wspomniano o emigracji i kolejnych utworach „Sowa, córka piekarza”, „Wszyscy byli odwróceni”, „Drugie zabicie psa” oraz „Piękni dwudziestoletni”.

Rok 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza

Jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii, ojciec reportażu. Jak określono w uchwale „był wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa”, który „opisując rzetelnie rzeczywistość służył wspólnocie”. W 2024 roku przypada 50. rocznica jego śmierci. W uchwale przypomniano czas, w których tworzył i utwory z tym związane takie jak „Sztafeta”, „Dzieje rodziny Korzeniowskich”, „Westerplatte”, „Bitwa o Monte Cassino”. Przytoczono też cykl „Od Stołpców po Kair”, który był zapisem jego własnych losów i zbiorem reportaży o spotkanych Polakach, losach emigrantów i tworzeniu wojsk polskich”.

Ponadto Rok 2024 został ogłoszony Rokiem:

 • Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 • Romualda Traugutta
 • Wincentego Witosa
 • Zygmunta Miłkowskiego
 • Rodziny Ulmów
 • Kazimierza Wierzyńskiego
 • Polskich Olimpijczyków.

Więcej o patronach na stronie sejm.gov.pl.

Źródło: Lustro Biblioteki.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..