Skip to main content

Polscy Święci XIX i XX

Polscy święci XIX i XX w. w malarstwie Damiana Gierlacha

Wystawa zorganizowana w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Powołanie do świętości jako pełni życia chrześcijańskiego było zawsze pielęgnowane przez Kościół, który pomny na wskazania Jezusa Chrystusa, ukazywał ją jako cel, do którego mają dążyć wszyscy wierni. Świętość Kościoła objawia się w świętości jego członków. Wyrażona w życiu synów i córek Kościoła, staje się znakiem działającego Boga, znakiem wyjątkowo wymownym i czytelnym dla współczesnego człowieka.

Wśród tych, którzy tworzą Kościół triumfujący – jest 262 Polaków: 33 osoby święte i 229 błogosławionych (większość ogłoszona w beatyfikacjach zbiorowych) w tym 216 mężczyzn i 46 kobiet.

W sprawie beatyfikacji, w fazie diecezjalnej znajdują się procesy 70 sług Bożych, a w bardziej zaawansowanej fazie rzymskiej – 212.

Szczególnie Jan Paweł II dostrzegł wartość tego potężnego znaku, jakim jest fenomen świętości chrześcijańskiej we współczesnym świecie dokonując osobiście bardzo licznych beatyfikacji i kanonizacji.

Wystawa prezentuje portrety 20 polskich świętych i błogosławionych żyjących w XIX i XX wieku. Autorem prac jest art. plastyk Damian Gierlach ze Strzyżowa a obrazy są własnością kolekcjonera ze Starego Sącza.

Jedna z tych osób była beatyfikowana przez papieża Pawła VI (o. Maksymilian Kolbe), 13 osób beatyfikował Jan Paweł II, 4 – Benedykt XVIII, 1 – Franciszek. Z 9 prezentowanych świętych , 6 osób kanonizowanych zostało przez papieża Jana Pawła II, 2 – Benedykta XVI i 1 przez Franciszka. Beatyfikacja cz. sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego miała odbyć się w Warszawie 7 czerwca br. lecz ze względu na stan epidemii koronawirusa została przełożona na czas nieokreślony. Papieże Benedykt XVI dokonywał beatyfikacji poprzez swoich legatów, zasadę tą kontynuuje Franciszek.

Ci błogosławieni i święci to wielkie dziedzictwo wartości a równocześnie mocne wezwanie. Ich przesłania, niezależnie od epoki, w której żyli, są wciąż aktualne. Odnoszą się one do wszystkich ludzi, do całego Kościoła, ale szczególnie są ważne i aktualne dla Europy i Słowian, a przede wszystkim dla narodu polskiego.

Niech ta wystawa skłania do refleksji o powołaniu do świętości każdego wyznawcy Chrystusa oraz o jednym z najważniejszych dogmatów wiary katolickiej, jakim jest obcowanie świętych – komunia między Kościołem zbawionych, Kościołem cierpiących w czyśćcu oraz Kościołem pielgrzymującym na ziemi.

Otwarcie wystawy – film:

Wystawę otworzyli: Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza, oraz Monika Jackowicz-Nowak – Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..