Skip to main content

Porozmawiajmy o języku – spotkanie z prof. Haliną Zgółkową

Porozmawiajmy o języku – spotkanie z prof. Haliną Zgółkową

Powiatowa Biblioteka w Starym Sączu, w dniu 22 września 2023 r. gościła Panią Halinę Zgółkową, językoznawcę, znawczynię współczesnej polszczyzny, profesor nauk humanistycznych w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz redaktorkę wielu słowników i publikacji dotyczących języka, m.in. „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny”, „Językowego savoir-vivre’u”, słowników języka polskiego i dwujęzycznych oraz zagadnień związanych z językiem dzieci i młodzieży.

Pani profesor spotkała się z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, natomiast po południu z dorosłymi czytelnikami starosądeckiej biblioteki.

Autorka powitała młodzież słowem „essa” – zwycięzcą plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Słowo oznacza powitanie, przekaz dobrych emocji, radość ze spotkania. Niektórzy byli mile zaskoczeni tym, że Pani profesor używa takich zwrotów. Autorka rozmawiała z młodzieżą na temat współczesnego języka młodzieżowego, używanego przez nich na co dzień, tzw. slangu młodzieżowego. Przedstawiała przykłady słów używanych zarówno w okresie przedszkolnym jak i szkolnym, opowiadała o pracach nad słownikiem gwary uczniowskiej. Wspominała również o badaniach, jakie prowadziła nad pokoleniowymi odmianami polszczyzny współczesnej. Dzięki nim powstały liczne publikacje i monografie „Czym język za młodu nasiąknie” oraz „Świat w dziecięcych słowach”.

Spotkanie z czytelnikami dorosłymi Pani profesor rozpoczęła od przeczytania eseju „O szczęściu”, którego autorem był jej mąż, Tadeusz Zgółka. Motto Sokratesa „Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek” zainspirowało uczestników do dyskusji o szczęściu. Szczęście nie jest dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie, ale też dla najbliższych. Podczas spotkania była możliwość zakupu najnowszych książek Państwa Zgółków: „Eseje” i „Językowy savoir-vivre” z autografem i dedykacją autorki.

Miła atmosfera jaka towarzyszyła obydwu spotkaniom, liczne pytania zebranych dowodziły dużego zainteresowania również o tym, co „w języku piszczy”.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..