Skip to main content

Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2022

Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2022

Z okazji Dnia Bibliotekarza, 11 maja 2022 roku, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski złożyli Bibliotekarzom Powiatu Nowosądeckiego życzenia w dniu Ich Święta.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał również nagrody finansowe dla wyróżniających się pracowników:

  • Jadwiga Kocemba – Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej,
  • Katarzyna Kosakowska – Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu.
  • Magdalena Szczecina – Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej,
  • Maria Świerad – Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, filia Wojnarowa,

W spotkaniu, które odbyło się w filii biblioteki w Przysietnicy uczestniczyli także wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, radna powiatowa i wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury w Radzie Powiatu Nowosądeckiego Anna Radzik, przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zięba, dr Wojciech Momot z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożena Mynarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysietnicy Aleksander Łukasik, sołtys Przysietnicy Bożena Ogorzały oraz bibliotekarze z bibliotek publicznych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wykład „Czytanie lokatą, która procentuje” – wygłosiła dr Wanda Matras-Mastalerz, nauczyciel akademicki i adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej UP w Krakowie.

Oprawę muzyczną zapewniły młode pianistki z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu: Malwina Chochorowska, Maja Szczęsny i Magdalena Biel (opiekun Sławomir Biel).

fot. Rafał Kubik

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..