Skip to main content

Powiatowy Konkurs Recytatorski – aktualizacja!

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Przedszkolne wierszyki: Poezja Marii Konopnickiej”

Uwaga: zmiana godziny konkursu na 9.30!

Patronat honorowy:

Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom poezji polskiej poetki Marii Konopnickiej
  w 180. rocznicę urodzin.
 2. Uwrażliwienie młodego odbiorcy na poezję dziecięcą.
 3. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 4. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa:

 1. Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 5 do 7 lat z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz powiatu nowosądeckiego.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji jeden wiersz ze zbiorów poezji Marii Konopnickiej, o łącznym czasie nieprzekraczającym 5 minut.
 3. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzykę, elementy scenograficzne /jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu/.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, zgód i odesłanie ich do Organizatora.
 5. Do udziału w etapie powiatowym konkursu należy zgłaszać najlepszych recytatorów wyłonionych we wstępnych eliminacjach zorganizowanych przez szkoły lub biblioteki /2 osoby/.
 6. Uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Recytatorskim jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Termin przesłania kart zgłoszeniowych:

upływa 29 kwietnia 2022 roku

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: opanowanie pamięciowe utworu, dobór wiersza, dykcja /sposób mówienia, poprawność wypowiedzi/, ogólny wyraz artystyczny /naturalność wypowiedzi, rekwizyty/.

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs odbędzie się:

6 maja 2022 roku /piątek/ o godz. 9.30
w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33.

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki: biblioteka-starysacz.pl

Kontakt:

tel. 18 4460095 wew. 22


Do pobrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..