Skip to main content

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Przedszkolne wierszyki: Wszechświat w poezji dziecięcej”

Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Przedszkolne wierszyki: Wszechświat w poezji dziecięcej” – regulamin

Konkurs organizowany w związku z ustanowieniem przez Senat RP 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

Patronat:

 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
 • Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza.

Cele konkursu

 1. Zapoznanie dzieci z tematyką dotyczącą kosmosu, planet i wszechświata.
 2. Zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego astronoma.
 3. Uwrażliwienie młodego odbiorcy na poezję dziecięcą.
 4. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 5. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa

 1. Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (6-7 lat) lub szkolna zerówka z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz powiatu nowosądeckiego.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji jeden dowolnie wybrany wiersz z dowolnych zbiorów poetyckich, Internetu lub polecanego przez Bibliotekę wyboru poezji, o łącznym czasie nie przekraczającym 5 minut.
 3. Przystąpienie do konkursu należy zgłosić osobiście lub wysyłając formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa / klauzulą RODO.
 4. Jeżeli zgłaszającą do konkursu jest placówka przedszkolna, przesyła ona zapisane na formularzu zgłoszeniowym dwie osoby wyłonione drogą konkursową z placówki przedszkolnej lub szkolnej.
 5. Jeżeli do Konkursu zgłasza uczestników gminna biblioteka, przesyła ona zapisane na formularzu zgłoszeniowym dwie osoby wyłonione drogą konkursową z głównej biblioteki publicznej.
 6. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gesty, ruch, muzykę, elementy scenograficzne /jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu/.

Termin przesyłania kart zgłoszeniowych upływa 24 marca 2023 roku

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: dobór wiersza, opanowanie pamięciowe utworu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs odbędzie się: 3 kwietnia 2023 roku /poniedziałek/ o godz. 10.30

w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu /ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz/

 • Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki: biblioteka-starysacz.pl
 • Kontakt telefoniczny: 18 4460095 wew. 22

Pliki do pobrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..