Skip to main content

Powiatowy Konkurs Recytatorski – rozstrzygnięcie

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Przedszkolne wierszyki: Poezja Marii Konopnickiej” – rozstrzygnięcie

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

 • Marka Kwiatkowskiego – Starosty Nowosądeckiego
 • Jacka Lelka – Burmistrza Starego Sącza

Cele konkursu:

 • Przybliżenie dzieciom poezji polskiej poetki Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin.
 • Uwrażliwienie młodego odbiorcy na poezję dziecięcą.
 • Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.


Do Konkursu zgłoszono 52 przedszkolaków z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz powiatu nowosądeckiego. Uczestników zgłoszono ze Starego Sącza, Barcic, Przysietnicy, Gołkowic, Gabonia, Posadowej Mogilskiej, Krużlowej Wyżnej, Rytra, Piwnicznej Zdroju i Wierchomlii.

Uczestnicy konkursu przygotowali do recytacji jeden wiersz ze zbiorów poezji Marii Konopnickiej, o łącznym czasie nieprzekraczającym 5 minut.

Recytatorska prezentacja utworów mogła być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzykę, elementy scenograficzne.

W ocenie recytatora brane były pod uwagę: opanowanie pamięciowe utworu, dobór wiersza, dykcja /sposób mówienia, poprawność wypowiedzi/, ogólny wyraz artystyczny /naturalność wypowiedzi, rekwizyty/.

Jury w składzie:

 • Bożena Mynarek – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Powiatu Nowosądeckiego
 • Ewa Zięba – Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki
 • Monika Wolańska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piwnicznej Zdroju

Wyniki konkursu:

 • I miejsce – Amelia Kaczmarczyk
 • II miejsce – Justyna Adamczyk
 • III miejsce – Róża Jabłońska
 • Nagroda Starosty Nowosądeckiego – Marka Kwiatkowskiego – Michał Nosal
 • Nagroda Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka – Iga Kalisz
 • Wyróżnienie – Maja Psonak
 • Wyróżnienie – Weronika Szlęk

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..