Skip to main content

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego: Ojciec Święty – Jan Paweł II w Poezji

Konkurs realizowany w ramach cyklu: „Przedszkolne wierszyki”

Konkurs pod patronatem:

 • Marka Kwiatkowskiego – Starosty Nowosądeckiego
 • Jacka Lelka – Burmistrza Starego Sącza

Organizator:

 • Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom postaci Ojca Św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka.
 2. Uwrażliwienie młodego odbiorcy na postać Ojca Świętego poprzez poezję religijną.
 3. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 4. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa:

 1. Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 5 do 7 lat z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego.
 2. W tym roku zapraszamy do udziału w wyjątkowej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
  Zamiast przesłuchań stacjonarnych Rodzice proszeni są o przesłanie nam nagrania swojego dziecka chętnego wziąć udział w Konkursie recytatorskim.
 3. Uczestnicy konkursu przygotowują i nagrywają jeden dowolnie wybrany wiersz mówiący o Ojcu Świętym lub wiersz z dowolnych zbiorów poezji Karola Wojtyły (załącznik nr 2), o łącznym czasie nieprzekraczającym 5 minut.
 4. Przystąpienie do konkursu należy zgłosić poprzez przesłanie wygenerowanego linka z nagranym materiałem wideo max. 2 GB (obraz i dźwięk), za pośrednictwem strony internetowej www.wetransfer.com na adres: dladzieci.starysacz @ gmail.com wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa / klauzulą RODO.
  Materiał wideo powinien być w rozdzielczości min. 1280×720, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov. Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, itp.
 5. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzykę, elementy scenograficzne /jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu/.
 6. Termin przesłania kart zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa 30 listopada 2020 roku.

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: opanowanie pamięciowe utworu, dobór wiersza, dykcja /sposób mówienia, poprawność wypowiedzi/, ogólny wyraz artystyczny /naturalność wypowiedzi, rekwizyty/.

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Laureaci zostaną powiadomieni o decyzji Komisji Jurorskiej do dnia 3 grudnia 2020 r.

Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 8 grudnia 2020 r.

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej: biblioteka-starysacz.pl

Kontakt:

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
tel. 18 446 00 95 wew. 22


Pliki do pobrania:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..