Skip to main content

Prażanie i starosądeczanie w dialogu online

Prażanie i starosądeczanie w dialogu online

W związku z realizacją zadań autorskiego projektu współpracy młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – czytelników Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz uczniów ANGLOSTACJI – Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu z wychowankami katolickiej Szkoły św. Augustyna w Pradze w dniach 30 maja i 1 czerwca 2022 roku – na internetowej platformie edukacyjnej – odbyło się integracyjne spotkanie starosądeczan z praskimi rówieśnikami.

Dialog młodzieży poprzedził cykl spotkań online z udziałem koordynatorów projektu.

Inicjatywy międzynarodowego projektu współpracy – realizowane również jako pozalekcyjna forma aktywności młodzieży – koordynują:

  • Monika Jackowicz – Nowak – koordynator ds. współpracy szkół i instytucji, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
  • Katarzyna Karlak – koordynator ds. współpracy międzynarodowej, dyrektor ANGLOSTACJI – Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu,
  • Angelika Trejbalová – koordynator ds. współpracy międzynarodowej, nauczycielka języka angielskiego w Szkole św. Augustyna w Pradze,
  • Jadwiga Postawa – autorka projektu współpracy szkół, koordynator ds. inicjatyw edukacyjnych, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Celem projektu jest m.in.:

  • integracja młodzieży polskiej i czeskiej,
  • motywowanie nastolatków do odkrywania kart historii narodowej – z uwzględnieniem okresu Holocaustu,
  • zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języka angielskiego,
  • rozwijanie komunikacji interpersonalnej,
  • doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.

Integracyjny dialog starosądeczan koordynowały: pani Anna Nalepa i pani Aleksandra Zięba – nauczycielki języka angielskiego w starosądeckiej SP1. W młodzieżowej sesji, zaplanowanej w przestrzeni Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz w gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, uczestniczyli delegaci klas: 6 b, 7 a, 7 d, 7 f , nauczycielki „1”: Anna Grabek i Jadwiga Postawa oraz Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Spotkanie online dla młodzieży SP1 współorganizowali: Katarzyna Karlak – dyrektor ANGLOSTACJI i Rafał Kubik – informatyk Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..