Skip to main content

Promocja książki Borysa Płonki „Węgrzy…”

Promocja książki Borysa Płonki „Węgrzy. Stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów”

23 czerwca 2022 r. w starosądeckiej bibliotece Borys Płonka zaprezentował swoją książkę „Węgrzy. Stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów”.

Autor jest z wykształcenia prawnikiem, a z zamiłowania demografem zafascynowanym historią, współczesnością i kulturą Węgier. Pomysł napisania książki pojawił się w czasie podróży na Węgry w latach 2002-2005. Poznając tradycję, historię i kulturę węgierską podczas rozmów z Węgrami, autor postanowił przelać te wrażenia na papier i przybliżyć polskiemu czytelnikowi losy naszych sąsiadów zza południowej granicy. Materiał zawarty w książce obejmuje demograficzną historię Węgier i Węgrów od momentu wędrówki i zasiedlenia Basenu Karpackiego do najnowszych spisów XXI wieku. Publikację wzbogacają liczne mapy, tabele i wykresy oraz obszerna bibliografia, obejmująca pozycje z literatury polskojęzycznej i przede wszystkim węgierskojęzycznej.

Organizatorem spotkania była Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Amici Hungariae”.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..