Skip to main content

Promocja książki Tadeusza Dudy

Promocja książki Tadeusza Dudy: Ważniejsze wydarzenia dotyczące poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Stary Sącz do końca 2022 roku.

W Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu w dniu 10 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie autorskie z Tadeuszem Dudą – historykiem, archiwistą, pasjonatem historii regionu sądeckiego, promujące książkę Ważniejsze wydarzenia dotyczące poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Stary Sącz do końca 2022 roku. Spotkanie prowadził Sylwester Rękas, kierownik nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

Publikacja przedstawia w układzie chronologicznym – w formie kalendarium – ważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce we wszystkich sołectwach wchodzących w skład obecnej Gminy Stary Sącz. Stanowi kontynuację wydanego w 2019 r. Kalendarium ważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz oraz Starosądeckiego słownika biograficznego, który ukazał się w 2020 r. Materiał źródłowy do książki Autor zaczerpnął z wcześniejszych publikacji, akt i archiwów wymienionych w spisie bibliograficznym, a także z ustnych relacji mieszkańców. Okazją do przygotowania tego opracowania była 90. rocznica ustanowienia gminy zbiorowej Stary Sącz, która w większości pokrywa się z obecną. Publikacja jest cennym źródłem informacji historycznych o miejscowościach bliskich sercom mieszkańców gminy Stary Sącz, jak również osób wywodzącym się z tego regionu, może być także wykorzystana jako materiał dydaktyczny w edukacji szkolnej.

Tadeusz Duda

Urodził się 27 maja 1944 r. w Starym Sączu tuż po śmierci ojca, Franciszka, zamordowanego przez Niemców członka Armii Krajowej. Po ukończeniu miejscowego liceum ogólnokształcącego studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1967 r. uzyskał tytuł magistra historii. W latach 1967-2003 był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii, przede wszystkim Sądecczyzny i sąsiednich powiatów, zamieszczanych głównie w Roczniku Sądeckim, a także w monografiach historycznych miast (Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy-Zdroju). Autor wydanego w 2019 r. Kalendarium ważniejszych wydarzeń Miasta i Gminy Stary Sącz 1945-2016 oraz Starosądeckiego słownika biograficznego wydanego rok później. Długoletni działacz i członek honorowy.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..