Skip to main content

Przekazanie książek do Starosądeckiej Biblioteki

Przekazanie książek do Starosądeckiej Biblioteki

Księgozbiór starosądeckiej biblioteki wzbogacił się o kolekcję książek z edukacyjnej serii wydawniczej „Literatura i Pamięć”, która obejmuje swoim zakresem literaturę XX w., a także wybrane sylwetki pisarzy, utwory i zjawiska wcześniejszych okresów domagające się dziś przypomnienia i nowych odczytań.

Celem publikacji ma być m.in. ukazanie wartości artystycznych polskiej literatury oraz jej związków z historią narodową i powszechną. Seria adresowana jest do wszystkich pasjonatów historii i literatury polskiej.

Dotychczas w serii ukazały się tomy:

  • Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości, Gruchała Wojciech
  • Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie, red. Antoni Buchała
  • Józef Piłsudski pisarz, Kowalczyk Agnieszka
  • Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego, Kudyba Wojciech
  • Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia, Sikora Jerzy
  • Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Dybciak Krzysztof
  • Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys monograficzny, Urbanowski Maciej
  • Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta, Maciąg Kazimierz

Seria wydawnicza „Literatura i Pamięć”, objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ukazała się na rynku dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Książki zostały przekazane do starosądeckiej biblioteki przez burmistrza Jacka Lelka i wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..