Skip to main content

Przepisy katalogowania i wykorzystanie formatu MARC21 – szkolenie

Przepisy katalogowania i wykorzystanie formatu MARC21 w opracowaniu zbiorów bibliotecznych

W dniu 24 listopada 2022 roku bibliotekarze powiatu nowosądeckiego uczestnicząc w szkoleniu podnosili swoje kompetencje dotyczące przepisów katalogowania i wykorzystania formatu MARC21 w opracowaniu zbiorów bibliotecznych.

Celem warsztatów było pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej nowego modelu opracowania zbiorów bibliotecznych przyjętego przez Bibliotekę Narodową w ślad za międzynarodowymi wymogami w zakresie zarządzania informacjami o posiadanych zbiorach bibliotecznych.

Szkolenie przeprowadził Wojciech Kowalewski, wykładowca Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, instruktor ds. komputeryzacji bibliotek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, twórca Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Praca bibliotekarza dynamicznie się zmienia, a innowacje wynikają z rozwoju technologii, elektronicznego zarządzania danymi, zmiany w sposobie katalogowania materiałów bibliotecznych, muszą zapewnić czytelnikom szybką i satysfakcjonującą informację na temat poszukiwanych przez nich publikacji.

Znajomość nowych przepisów i umiejętność jednolitego opracowania posiadanych zbiorów jest dla bibliotekarzy sprawą najwyższej wagi.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..