Skip to main content

Promocja kwartalnika Sądeczanin Historia

„Przychodzimy, odchodzimy…” – promocja nowego numeru kwartalnika „Sądeczanin Historia”

Redaktor naczelny numeru dr Jakub Bulzak i autorzy tekstów: dr Sławomir Wróblewski, dr Łukasz Połomski i Sylwester Rękas w dniu 25 października 2023 r. w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha zaprezentowali najnowsze wydanie kwartalnika, utrzymane w klimacie zbliżającego się dnia 1 listopada – Wszystkich Świętych.

W numerze tym, opatrzonym tytułem „Przychodzimy, odchodzimy…” Joanna Hołda wprowadza czytelników w pasjonujące zagadnienie umierania w kulturze ludowej Sądecczyzny.

Dr Sławomir Wróblewski przedstawia dzieje czterech starosądeckich cmentarzy, wymieniając szczególnie zasłużone osoby, pochowane na dwóch z nich – istniejących do dziś cmentarzach: Starym i Nowym.

Artykuł dra Łukasza Połomskiego „Miasta umarłych na sądeckich wsiach” przywołuje historie niewielkich, wiejskich cmentarzy z terenu Sądecczyzny, wskazując na najpiękniejsze zabytki sztuki sepulkralnej oraz wspominając pochowanych tam Sądeczan.

Sylwester Rękas w artykule „Dobre umieranie – testamenty i klepsydry zmarłych” przeanalizował treść kilkunastu testamentów i klepsydr, jakie znajdują się w zasobie nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Są to niezwykle cenne źródła do dziejów historii społecznej, gospodarczej, czy też historii kultury i religii.

Natomiast dr Jakub Bulzak stworzył w swoim artykule Sądecką Aleję Zasłużonych – rejestr miejsc pochówku wybitnych postaci w różny sposób związanych z regionem: bądź urodzeniem, bądź poniesionymi dla niego zasługami. W drugim tekście dr Bulzak podsumowuje dokonania lokalnych społeczników, którzy w Starym i Nowym Sączu od kilkunastu lat w dniu Wszystkich Świętych prowadzą na cmentarzach kwesty, w czasie których zbierają na renowację zabytkowych nagrobków. Autor opracował również pełne zestawienie wszystkich dotychczas odnowionych zabytków sztuki sakralnej.

Podczas spotkania uczestnicy mogli porozmawiać z autorami artykułów, jak również nabyć aktualny numer oraz egzemplarze archiwalne kwartalnika „Sądeczanin Historia”.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..