Skip to main content

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu recytatorskiego: Wszechświat w poezji dziecięcej..

Rozstrzygnięcie Konkursu recytatorskiego Przedszkolne wierszyki. Wszechświat w poezji dziecięcej.

Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Przedszkolne wierszyki. Wszechświat w poezji dziecięcej” w tym roku odbył się 3 kwietnia 2023 roku. Ze względu na ogłoszony Rok 2023 – Rokiem Mikołaja Kopernika, dzieci recytowały poezję polskich autorów współczesnych mówiącą o Wszechświecie. W ten sposób starosądecka biblioteka włączyła się w obchody rocznicowe 550. lecia urodzin Wielkiego Polaka, astronoma Mikołaja Kopernika.

Do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w wyniku wstępnych eliminacji, przystąpiło 26 uczestników, dzieci w wieku od 6 do 7 lat z terenu powiatu nowosądeckiego oraz miasta i gminy Stary Sącz.

W tym roku poziom recytacji był na bardzo wysokim poziomie.

Jury w składzie: Mynarek Bożena, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu; Zięba Ewa, Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu; Ziobrowska Anna, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej, postanowiły wyróżnić następujących uczestników:

  • Justynę Adamczyk z Niepublicznego Przedszkola Pszczółka Maja w Starym Sączu,
  • Milenę Kołodziej z Przedszkola w Barcicach,
  • Wiktorię Kożuch z Przedszkola w Barcicach,
  • Helenkę Potoniec ze Szkoły Podstawowej w Wierchomli,
  • Przemysława Stafińskiego i Ninę Stawiarską z Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..