Skip to main content

Senior to skarb dla biblioteki..

Senior to skarb dla biblioteki, jej pracowników i czytelników.
Trzeba o niego dbać!

„Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru. Literatura w pracy z czytelnikiem dojrzałym” to temat warsztatów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego , które odbyły się 6 grudnia 2023 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z różnymi technikami pracy twórczej z seniorami na bazie odpowiednio dobranej literatury. Bibliotekarze dowiedzieli się też, jak aktywnie prowadzić spotkania łączące pokolenia oraz rozwijać międzypokoleniową transmisję wartości. Celem warsztatów było dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod pracy z seniorami. Zakres zajęć obejmował także elementy stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Warsztaty poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UKEN w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UKEN w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Warsztaty spotkały się z wielkim zainteresowaniem i z pewnością na długo pozostaną w pamięci zebranych. Wszyscy byli pod wrażeniem przekazanych treści i niezwykłej erudycji prelegentki, która na koniec podkreśliła jeszcze, iż każde działanie w życiu człowieka jest nasieniem, które przynosi konkretny owoc.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..