Skip to main content

Seniorzy w Bibliotece

Seniorzy w Bibliotece

Grupa podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Starym Sączu współpracującego z biblioteką odwiedziła starosądecką placówkę.

Goście obejrzeli wystawę fotograficzną „Portret Ady Sari”, wysłuchali Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzeja Długosza, który zebranym przybliżył postać starosądeckiej artystki.

Seniorzy zapoznali się także z historią i ofertą biblioteki.

Wizytę zakończył spacer po otaczającym bibliotekę ogrodzie.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..