Skip to main content

Sieć na kulturę 2021 – Filia w Barcicach

Sieć na kulturę 2021 – Filia w Barcicach

Informujemy, że Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha – Filia w Barcicach bierze udział w projekcie:

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”.

Cel projektu:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów
  • W ramach projektu zorganizowane są bezpłatne zajęcia w bloku tematycznym edukacja online.

Uczestnik projektu:

  • pozna popularne platformy i interaktywne narzędzia wspomagające edukację
  • zapozna się z metodami i dobrymi praktykami samoorganizacji grup mentoringowych do nieformalnego uczenia się
  • dodatkowo rozszerzy wiedzę o zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym

Więcej informacji na stronie: www.siecnakulture.pl

Do pobrania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..