Skip to main content

Ślady na wodzie Danuty Sułkowskiej – promocja tomu poetyckiego

Promocja tomu poetyckiego „Ślady na wodzie” Danuty Sułkowskiej

W piątkowy wieczór, 7 października 2022 r. w starosądeckiej bibliotece gościliśmy Danutę Sułkowską na spotkaniu z czytelnikami, promującym jej najnowszy tom poetycki pt. „Ślady na wodzie”.

Danuta Sułkowska

Jest pisarką, publicystką, krytykiem literackim, redaktorem naczelnym Literata Krakowskiego. Przez wiele lat współpracowała z Kurierem Starosądeckim. Jest autorką tomów wierszy: „Czas poezji” (1997), „Ludzie i wiatr” (1999), „Dojrzewa światło dnia” (2003), „Rzeka” (2010), „Manipulowanie zegarem” (2015), zbioru aforyzmów i fraszek „Olśnienia tudzież osobiste wycieczki po adresem bliźniego mego” (2004), publikacji popularnonaukowej „Za klauzurą. Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności” (I wyd. – 2006, II wyd. – 2013), powieści „Garbus” (2013).
Należy do Związku Literatów Polskich, jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Mieszka w Starym Sączu.

„Ślady na wodzie” … to pierwszy tego typu tom poezji w dorobku literackim Danuty Sułkowskiej. Mamy bowiem do czynienia z autorskim wyborem wierszy, głęboko przemyślanym i subiektywnym, będącym w swej istocie kreacją artystyczną o charakterze metatekstowym. Jest to więc pozycja niezwykle interesująca zarówno dla badaczy, jak i obserwatorów twórczości autorki [….]
Motywem wyznaczającym rytm „Śladów na wodzie” zdaje się być droga. Wiedzie ona czytelnika przez kolejne sześć części książki: „Ze stołu filozofii”, „Kaprysy muz”, „Przemijanie”, „Nieobecność”, „Magicznie” oraz ”Trwanie”, ale nie jest to podróż ani wygodna, ani bezpieczna – pisze w posłowiu Justyna Sułkowska-Bajdo, redaktor tomu.

W tematykę i klimat wierszy zamieszczonych w tomie „Ślady na wodzie” wprowadził uczestników spotkania Paweł Szeliga podczas rozmowy z Autorką. Wybranych wierszy wysłuchaliśmy w interpretacji Barbary Paluchowej oraz Jacka Lelka.

Oprawę wokalną i muzyczną wydarzenia zapewniła Magdalena Makowska.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Nocy Bibliotek, przebiegającej w tym roku pod hasłem „To się musi powieść”.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..