Skip to main content

Spacer z poezją Jadwigi Marzec i Ireny Pławiak

Spacer z poezją Jadwigi Marzec i Ireny Pławiak

Pierwszy dzień wiosny, 21 marca to jednocześnie Światowy Dzień Poezji, którego celem jest promocja czytania i tworzenia poezji. W tym dniu, w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, z czytelnikami spotkały się Jadwiga Marzec i Irena Pławiak, sądeckie autorki tomików wierszy, które zaprezentowały swoją twórczość poetycką z akcentem muzycznym w wykonaniu Tomasza Wolaka, sądeckiego muzyka, wokalisty i organisty.

Jadwiga Marzec

Urodzona w Makowie Podhalańskim, od 1977 r. związana z Nowym Sączem, mieszka w Chełmcu. Autorka tekstów dla dzieci i dorosłych, poetka, pedagog i malarka. Jest członkiem Sądeckiego Klubu Literackiego i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Autorka licznych programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jako poetka debiutowała wierszem „Senne marzenia” w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” – 25 maja 2017 r. Wiersze publikowane były w Almanachu Sądeckiego Klubu Literackiego „Na szlakach poezji” (2018 r.). Kolejne jej wiersze ukazały się w antologii poetyckiej „Być solą ziemi” (2019 r.) oraz w miesięczniku „Sądeczanin”. Publikowała m.in. w Almanachu R.I.P. (2015 r.) i antologiach literackich. Jej liczne publikacje dla dzieci ukazały się w ogólnopolskich wydaniach zbiorowych: „Drapaczka Anioła Stróża” (2015 r.), „Kraina wyjątkowości” (2016 r.), „Bajdurki” (2021 r. ).

W 2017 r. wydała debiutancką książkę dla dzieci pt. „Niezwykły tydzień Frani”. Publikacja otrzymała nominację Kapituły i została wyróżniona głosami czytelników, w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” w Konkursie o nagrodę im . ks. prof. Bolesława Kumora. W 2021 r. opublikowała swój debiutancki tomik wierszy „Z deszczem pod rękę”. W wolnych chwilach maluje, w 2018 r. miała miejsce jej pierwsza wystawa indywidualna pt. „Poszukiwania amatorki”.

Irena Pławiak

Urodziła się w Nowym Sączu, mieszka w Witowicach Górnych. Jest pedagogiem i nauczycielem dyplomowanym, pracuje w szkole podstawowej w Żbikowicach. W 2018 roku zainicjowała Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O złotą gałązkę jabłoni”. W Centrum Kultury i Promocji koordynuje pracę Klubu Nauczyciela „Po Lekcjach”, którego również jest założycielką. Uczestniczy w pracach jury konkursów poetyckich, recytatorskich i teatralnych. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wielokrotnie nagradzana i wyróżniana (m.in. Medal KEN). Należy do Sądeckiego Klubu Literackiego. Otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji im. J. Kosakowskiego (2014 r.). Debiutanckie wiersze ukazały się w Kwartalniku Regionalnym „Echo znad Beli”, Almanachu „Na szlakach poezji” (2018 r.), Kwartalniku Literackim „PoeZine” oraz w miesięczniku „Sądeczanin” (2020 r.) wraz z recenzją profesora Bolesława Farona z cyklu „Nowe wiersze poetów sądeckich”. W 2019 r. Irena Pławiak wydała książkę „Za drzwiami”, w której obok wywiadów z artystami są również jej wiersze. W grudniu 2020 r. ukazał się Almanach pokonkursowy „O złotą gałązkę jabłoni” opracowany przez autorkę. Jest laureatką Częstochowskiego Przeglądu Poezji (2021 r.), a nagrodzony wiersz znalazł się w tomiku „Zapałki 2021”. „Dom na wzgórzu” (2021 r.) jest debiutanckim tomikiem Ireny Pławiak.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..