Skip to main content

Spotkanie autorskie z Agatą Tobiasz

Spotkanie autorskie z Agatą Tobiasz

9 maja w starosądeckiej bibliotece gościliśmy Panią dr Agatę Tobiasz, która zaprezentowała „Obraz Sądecczyzny i Starego Sącza w literaturze polskiej od średniowiecza do romantyzmu”.

W spotkaniu zorganizowanym w ramach Tygodnia Bibliotek uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wraz z nauczycielkami: Panią Wiesławą Majdą, Panią Justyną Białka i Panią Jolantą Sułkowską.

Agata Tobiasz

Jest historykiem literatury, pedagogiem, autorką książki „Zakochany w górach i lasach. O wędrówkach Szczęsnego Morawskiego” oraz artykułów na temat twórców i dzieł związanych z Sądecczyzną, opublikowanych w „Roczniku Sądeckim”, „Almanachu Muszyny”, „Zeszytach Sądecko-Spiskich”.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..