Skip to main content

Spotkanie autorskie z Izabelą Zubko połączone ze spotkaniem seniorów

Spotkanie autorskie z Izabelą Zubko połączone z integracyjnym spotkaniem seniorów w Filii Bibliotecznej w Barcicach

W Filii Bibliotecznej w Barcicach 19 maja 2022 r. odbyło się spotkanie autorskie z Izabelą Zubko, poetką religijną nominowaną do Nagrody TOTUS TUUS 2019.

Kolejną częścią spotkania było wspólne biesiadowanie seniorów z Barcic zorganizowane przez Stowarzyszenie Miasta Świętej Kingi we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic.

Na spotkaniu gościli również ks. Marcin Kwiecień, radna Małgorzata Tokarczyk sołtysi Barcic Tomasz Koszul i Barcic Dolnych Przemysław Mairer oraz prezes Stowarzyszenia Miasta Świętej Kingi pani Helena Piętka wraz z członkami zarządu.

Spotkanie umilił wspólny śpiew przy akompaniamencie lokalnych artystów.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..