Skip to main content

Spotkanie międzypokoleniowe seniorów z dziećmi.

Spotkanie międzypokoleniowe seniorów z dziećmi.

Zaprzyjaźniony ze starosądecką biblioteką Klub Seniora + z Łącka, pod opieką Pani Katarzyny Gałysy, dnia 19 czerwca 2023 roku przedstawił najmłodszemu pokoleniu czytelników wiersz Jana Brzechwy pt. „Kaczki” w formie słowno-muzycznej.

W spotkaniu wzięły udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” oraz seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Starym Sączu wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci miały możliwość spotkania i interakcji z osobami starszymi, którzy podzielili się z nimi swoim doświadczeniem i mądrością, natomiast seniorzy mogli cieszyć się energią i spontanicznością przedszkolaków.
Spotkanie było nie tylko okazją do dzielenia się talentami i umiejętnościami ale przede wszystkim do budowania silnych więzi międzypokoleniowych.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..