Skip to main content

Spotkanie z Bolesławem Faronem

Nowe wiersze poetów sądeckich – promocja książki i spotkanie z Bolesławem Faronem

W bieżącym roku ukazała się nowa książka prof. Bolesława Farona „Nowe wiersze poetów sądeckich. Biogramy, teksty, komentarze. Antologia”, zawierająca życiorysy, krótkie opisy dorobku poetyckiego oraz wiersze trzydziestu poetów związanych z Sądecczyzną.

Spotkanie promujące „Nowe wiersze poetów sądeckich” w starosądeckiej bibliotece w dniu 28 września 2023 r. prowadził prof. Bolesław Faron. Gośćmi specjalnymi byli poeci, których twórczość między innymi omówił autor w promowanej publikacji: Jadwiga Marzec, Witold Kaliński i Hubert Śliwiński. Poeci zaprezentowali wybrane utwory we własnej interpretacji. Akcent muzyczny spotkania zapewnił Hubert Śliwiński, prezentując swoje wiersze przy akompaniamencie gitary i wsparciu wokalnym Eweliny Ptasznik. Wybrane wiersze Bogusławy Agaty Konstanty czytała Danuta Sułkowska.

Współorganizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Edukacyjne.

W obu książkach, wcześniejszej – „Poeci Sądecczyzny. Antologia” i w obecnej „Nowe wiersze poetów sądeckich. Biogramy, teksty, komentarze. Antologia” zostało zaprezentowanych sześćdziesięciu jeden autorów, a więc szeroka panorama wierszy z Sądecczyzną związanych. To swoista kropka nad „i”, swego rodzaju bilans tego dorobku. Materiał ten może stanowić nie tylko okazję do interesującej lektury indywidualnej, służyć w edukacji regionalnej, ale też stanowić podstawę, kierunkowskaz, do badań tego ciekawego zjawiska kulturowego. (Bolesław Faron)

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..