Skip to main content

Starosądecki Słownik Biograficzny Tadeusza Dudy – Promocja

Starosądecki Słownik Biograficzny Tadeusza Dudy – Promocja

W ostatnich latach bibliografia starosądecka wzbogaciła się o kilka ważnych wydawnictw, wśród których jest wydany w 2020 r. nakładem Urzędu Miejskiego w Starym Sączu „Starosądecki słownik biograficzny” Tadeusza Dudy, zasłużonego historyka sądeckiego, długoletniego archiwisty.

W starosądeckiej bibliotece w dniu 22 lipca 2021 r. odbyła się promocja słownika i spotkanie z autorem, prowadzone przez Andrzeja Długosza, Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością: prof. Jan Duda – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz z małżonką Janiną Milewską-Duda, Kazimierz Gizicki – zastępca Burmistrza Starego Sącza, Sławomir Szczepaniak – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, radna Julia Dziedzic.

Pomysł na napisanie słownika biograficznego starosądeczan zrodził się w trakcie opracowywania przez Tadeusza Dudę „Kalendarium ważniejszych wydarzeń Miasta i Gminy Stary Sącz 1945-2016”. Autor utwierdził się wówczas w przekonaniu, że pożyteczne byłoby opracowanie biogramów osób, które już odeszły, a w trakcie swojego życia w różny sposób zaznaczyły się w historii miasta i gminy. Okres staropolski reprezentowany jest w słowniku jedynie przez najważniejsze postaci. Z wieków XIX i XX pochodzi większość uwzględnionych sylwetek: zasłużonych duchownych, nauczycieli, przedstawicieli wolnych zawodów, społeczników, wybitnych reprezentantów rzemiosła starosądeckiego. Książka zawiera 183 biogramy osób znanych, jak również tych zapomnianych lub pomijanych w dotychczasowych opracowaniach, co czyni ją wartościową i atrakcyjną pozycją wśród wydawnictw regionalnych pielęgnujących tradycję, promujących dziedzictwo i ludzi, którzy przez stulecia na to dziedzictwo pracowali.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..