Skip to main content

Starosądeczanie gośćmi praskiego Senatu

Starosądeczanie gośćmi praskiego Senatu

W dniu 19 kwietnia 2024 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz czytelnicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – realizując zadania autorskiego projektu współpracy starosądeckich instytucji ze Szkołą św. Augustyna w Pradze – wizytowali barokowy Pałac Wallensteina pełniący obecnie siedzibę Senatu Republiki Czeskiej.

W gmachu praskiej rezydencji – w przeszłości posiadłości słynnego generała i księcia Albrechta von Vallensteina, dowódcy wojsk cesarskich w okresie wojny 30 – letniej, jednego z najbogatszych ludzi epoki XVII wieku – starosądeczanie zaznajomili się ze specyfiką Senatu, instytucji konstytucyjnej, która wraz z Izbą Deputowanych Parlamentu Republiki Czeskiej sprawuje władzę ustawodawczą.

Delegacja młodzieży, poznając reprezentacyjne sale zabytkowego wnętrza, zwiedziła także usytuowany w przestrzeni pałacu Ogród Wallensteina – drugi pod względem wielkości ogród w centrum Pragi, podziwiając, m.in.:

  • Salę Terrena – stanowiącą dominantę ogrodu, monumentalne wnętrze udekorowane 32 scenami nawiązującymi do starożytnej mitologii,
  • Szkołę jazdy konnej generała Wallensteina pełniącą aktualnie miejsce wystaw czeskich i międzynarodowych artystów,
  • jaskinię stalaktytową,
  • fontannę ozdobioną posągiem Herkulesa,
  • rzeźby antycznych bóstw zdobiące ogrodowe alejki.

W popularnym praskim centrum kultury i sztuki – usytuowanym w sąsiedztwie Ambasady Polskiej – starosądeccy turyści delektowali się widokiem flory i fauny wkomponowanej w architektoniczną i artystyczną przestrzeń fascynującego obiektu.

Wizytę starosądeczan w praskiej instytucji rządowej zaplanowała Jadwiga Postawa reprezentująca starosądecką Szkołę Podstawową nr 1, współpracując z Moniką Jackowicz-Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Pobyt starosądeczan w gmachu rządowym Republiki Czeskiej – stanowiący prywatną rezerwację – koordynowała Pani Irena Michalkova reprezentująca Kancelarię Senatu.

Jadwiga Postawa

fot. EW/MK

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..