Skip to main content

Starosądeczanie w ogólnopolskim projekcie „Razem odkrywamy…”

Starosądeczanie w ogólnopolskim projekcie „Razem odkrywamy…”

W związku z zakwalifikowaniem się uczestników autorskiego projektu edukacyjno – wychowawczego „Był sobie sztetl…” – realizowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – do ogólnopolskiego projektu „Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę” starosądecka młodzież w dniu 12 maja 2023 roku uczestniczyła w grantowej wycieczce dydaktycznej do Krakowa szlakiem Kazimierza – szczególnego miejsca ukształtowanego przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko – żydowskie.

Intelektualne atrakcje dnia oferowane przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie stanowiły:

  • wystawa „Dziesięć polskich miast – 10 żydowskich historii” opierająca się na relacjach uratowanych z Holocaustu, którym udało się przetrwać – w gettach, w obozach, w ukryciu, w partyzantce lub na zesłaniu,
  • lekcja muzealna „Śladami pamięci”,
  • spacer po krakowskiej dzielnicy Kazimierz – „Wokół Kazimierza – jego historia i dziedzictwo” – koncentrujący się na historii, religii i kulturze krakowskich Żydów od średniowiecza po współczesność.

Wizytując Kazimierz – jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc usytuowanych w przestrzeni tętniącej życiem kulturalnym i artystycznym dzielnicy krakowskiej bohemy – starosądeczanie podziwiali m.in. architekturę żydowskich obiektów sakralnych: Synagogi Starej, Synagogi Remu, Synagogi Tempel, zaznajamiając się z historią najstarszych żydowskich domów modlitwy. Na szlaku edukacyjnego spaceru znalazły się ponadto miejsca utrwalone w uhonorowanym Oskarem filmie S. Spielberga pt. „Lista Schindlera”.

Kulinarną niespodziankę stanowił bezpłatny – dwudaniowy obiad zaplanowany dla grupy 43 uczestników wycieczki w krakowskiej restauracji „Marchewka i groszek”.

W programie mającym na celu popularyzowanie historii i kultury żydowskiej, skierowanym do polsko – ukraińskich grup, uczestniczyli przedstawiciele SP1 – uczniowie klasy VII b, delegaci klas: V a, V b, VI a oraz absolwenci SP1, a także przedstawiciel wolontariuszy „Sądeckiego Sztetlu”.

W edukacyjnej inicjatywie – na zaproszenie koordynatorek projektu „Był sobie sztetl…” – gościnnie wzięli również udział pochodzący z Ukrainy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.
Młodzieży towarzyszyli: Liudmyla Kusyk – pracownik SP1, Marta Sowa – kierownik ds. filii bibliotecznych, a także koordynatorki projektu „Był sobie sztetl…”: Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Jadwiga Postawa – autorka projektu „Był sobie sztetl…” popularyzującego historię Holocaustu.

Bezpłatną wycieczkę w ramach projektu „Był sobie sztetl…” sfinansowano ze środków Forum Dialogu – najstarszej polskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce. Edukacyjną inicjatywę koordynowano we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie – stanowiącym integralną część polsko – żydowskiego krajobrazu kulturalnego, powstałym, by upamiętniać ofiary Holocaustu. Działalność muzeum wspierają m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP. Celem muzeum jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, a misją instytucji ukazanie bogactwa żydowskiej kultury stanowiącej element polskiego dziedzictwa narodowego.

Koordynatorki projektu składają serdecznie podziękowania Pani Angelice Dudzie – wicedyrektor ZSZ w Starym Sączu, koordynującej wyjazd młodzieży z Ukrainy.

Jadwiga Postawa
fot. Marta Sowa i Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..