Skip to main content

Starosądeczanie z wizytą w Auschwitz-Birkenau

Starosądeczanie z wizytą w Auschwitz-Birkenau

W dniu 14 stycznia 2022 roku grupa 79 starosądeczan: uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz absolwentów starosądeckiej SP1 – czytelników Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Stary Sącz w bezpłatnym pobycie studyjnym w Miejscu Pamięci – symbolu terroru, ludobójstwa i Szoa – reprezentowali uczestnicy autorskiego projektu „Był sobie sztetl…” objętego honorowym patronatem: Pani Bronisławy Horowitz – Karakulskiej – świadka historii, więźniarki niemieckiego obozu Auschwitz – Birkenau oraz prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego – naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wnuka Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata: uczniowie klasy 8 d oraz delegacja klas 7 a, 7 d, 7 f Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, absolwenci SP1 zaangażowani w realizację zadań projektu „Ciemności Kryją Ziemię”, licealiści – zwycięzcy lokalnych i regionalnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, szkolni wolontariusze, nauczyciele SP1, rodzice młodzieży, pracownicy starosądeckiej biblioteki.

Wizyta studyjna w Muzeum, autentycznym Miejscu Pamięci, największym muzeum świata, miała na celu – zgodnie z założeniami organizatorów – zapoznanie młodzieży z historią niemieckiego, nazistowskiego obozu, przygotowanie młodego pokolenia do bardziej pogłębionego zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w przyszłości oraz zachęcenie do dyskusji o ważnych zagadnieniach związanych z tym tematem.

W ramach bezpłatnego pobytu w Muzeum – wpisanym jako jedyny niemiecki obóz Zagłady na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO” – starosądeczanie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych: „Historia zapisana w przedmiocie” oraz „Jednostka wobec rzeczywistości obozowej” przygotowanych przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Zaproponowane młodzieży warsztaty podejmowały nie tylko tematy historyczne, ale także odnosiły się do niezwykle ważnych zagadnień ludzkiej moralności i odpowiedzialności za świat budowany na podstawie refleksji nad tragedią Auschwitz.

W ramach współpracy z Muzeum Auschwitz – Birkenau młodzi starosądeczanie, w przyszłości strażnicy pamięci, w minionym roku kalendarzowym wzięli udział w nagraniu wideo książki „Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych” autorstwa dyrektora muzeum dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Uczestniczyli także w II edycji projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz” organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Reprezentowali Stary Sącz w prelekcji online – edukacyjnej sesji Muzeum Auschwitz zatytułowanej „Sport i sportowcy w KL Auschwitz” poświęconej historii sportu i losom sportowców w niemieckim – nazistowskim obozie Auschwitz, koordynowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Gościli ponadto w murach UJ więźniarkę obozu Auschwitz – Birkenau” Panią Niusię Horowitz – Karakulską – bohaterkę oskarowego filmu „Lista Schindlera” oraz uczestniczyli w prelekcji prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego „Wojenna odyseja Schindlerowców” dedykowanej m.in. pamięci o więźniach Auschwitz – Birkenau. Przyjęli też zaproszenie do udziału w projekcie „Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej” – inicjatywie Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Uczestnicy autorskiego projektu edukacyjnego „Był sobie sztetl…” byli również obecni na spotkaniu online z Panem Grzegorzem Lityńskim – lekarzem, pasjonatem fotografii, współautorem międzynarodowego projektu: „Fotografie Ocalonych – projekt LONKA”.

Bezpłatny pobyt studyjny uczestnikom projektu „Był sobie sztetl…” w Miejscu Pamięci – połączony ze zwiedzaniem przestrzeni byłego niemieckiego obozu Zagłady oraz udział w warsztatach edukacyjnych – finansowało Muzeum Auschwitz – Birkenau. Bezpłatny przejazd do Oświęcimia uczestnikom wycieczki sponsorowano ze środków: Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka oraz Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Edukacyjną inicjatywę zaplanowały koordynatorki projektu „Był sobie sztetl…” popularyzującego historię II wojny światowej i Holocaustu: pani Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz pani Jadwiga Postawa – autorka projektu „Był sobie sztetl…”.
16 września 2022 roku Muzeum Auschwitz – Birkenau gościć będzie ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Uczestnikom bezpłatnego pobytu studyjnego towarzyszyć będą: nauczyciele wychowawcy, Dyrekcja szkoły oraz Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..