Skip to main content

Światowy Dzień Poezji 2021

Światowy Dzień Poezji 2021

Szklana gablota z książkami

21 marca – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także Światowy Dzień Poezji, która uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między wierszami”.

Dzień poezji ustanowiony z inicjatywy UNESCO w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Szklana gablota z książkami i kartką informacyjną: "21 marca Światowy Dzień Poezji"

Z tej okazji starosądecka biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy „Poeci Sądecczyzny”, w której zaprezentowano poezję:

 • Joanny Babiarz,
 • braci Marka i Tadeusza Basiagi,
 • Ignacego Stanisława Fiuta,
 • Janusza Jedynaka,
 • Agaty Bogusławy Konstanty,
 • Władysławy Lubasiowej,
 • Wandy Łomnickiej,
 • Barbary Paluchowej,
 • Danuty Sułkowskiej,
 • Stanisławy Widomskiej,
 • Adama Ziemianina
 • i innych..

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..